Wie kan er lid worden?

Beware staat open voor alle overheidsorganisaties en gelieerde samenwerkingsverbanden. De coöperatie kan wel met niet-overheidsorganisaties een overeenkomst aangaan.