kernwaardes

Regie bij gemeentes

Aangesloten gemeentes bepalen wat voor software nodig is, wanneer en hoe. De ontwikkelde applicaties worden eigendom van de coöperatie en worden via de cloud gedeeld met de gemeentes.