kernwaardes

Open en flexibel

Beware staat open voor alle leveranciers en ontwikkelaars, zolang zij zich conformeren aan de standaarden en afspraken. Aangesloten gemeentes zijn bovendien volledig vrij om ergens anders software in te kopen.