kernwaardes

Delen kosten

Door de software samen te (laten) ontwikkelen delen we de kosten. Zo betalen gemeentes samen één keer voor het (laten) ontwikkelen in plaats van dat iedere gemeente apart een eigen (vaak dure) licentie moet afsluiten.