Beware

ICT-coöperatie Beware ontbonden

Op 23 november heeft de algemene ledenvergadering van Beware unaniem besloten om de ICT-coöperatie te ontbinden en met haar activiteiten te stoppen. Dit heeft het bestuur van de intergemeentelijke samenwerking bekend gemaakt. Beware was opgericht als samenwerkingsverband tussen gemeenten om samen software te ontwikkelen. De aanleiding voor dit besluit is de verdergaande ontwikkeling van Common Ground en het verschil in ontwikkelagenda’s van de leden. De bestuurders van de deelnemende gemeenten geven aan dat het ontbinden van Beware niet betekent dat samenwerking stopt.

Beware is in 2017 opgericht door de gemeente Eindhoven en MijnGemeenteDichtbij (fusieorganisatie van Boxtel en Sint Michielsgestel). Een jaar later zijn de gemeenten Heusden en Woerden aangesloten. De afgelopen maanden heeft het bestuur van Beware samen met haar leden kritisch gekeken naar de toekomst van de coöperatie. Na diverse gesprekken zijn de leden van Beware unaniem tot de conclusie gekomen dat de coöperatievorm niet langer past bij de behoefte van de deelnemende gemeenten.

Beware heeft geen medewerkers in dienst en de ontbinding kent geen personele gevolgen. Het resterende saldo van Beware wordt na de ontbinding naar rato onder de leden verdeeld.

Common Ground
Beware is destijds gestart om samen software te ontwikkelen en op die manier minder afhankelijk te worden van een (te) beperkt aantal softwareleveranciers. Het landelijke initiatief Common Ground heeft deze componenten ‘geadopteerd’ en vult hiermee op een soortgelijke manier de behoefte in. Common Ground richt zich op een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening voor het uitwisselen van gegevens, die uiteraard voldoet aan privacywetgeving. Dit zal de gemeentelijke dienstverlening verbeteren.

Ontwikkelagenda’s
Daarnaast bleek dat door diverse oorzaken verschil was ontstaan in de ontwikkelagenda’s en daarmee beschikbare capaciteit van de individuele leden. Er is destijds bewust gekozen voor een ‘bijenkorf-principe’ waarbij gezamenlijke behoeften én capaciteit van leden werden ingebracht. In de praktijk bleek dat het steeds lastiger werd om een gezamenlijke behoefte te formuleren en capaciteit vrij te maken.

 

Uitgangspunten van Beware

 
Delen van kennis en kosten

We bundelen onze krachten op het gebied van organisatie en delen ervaringen en kennis. Bovendien betalen we samen één keer voor het (laten) ontwikkelen in plaats van dat iedere gemeente apart een eigen (vaak dure) licentie moet afsluiten.

Innovatie versnellen

Ontwikkeling van software gaat veel sneller. We werken met vaste standaarden en staan open voor alle ICT-leveranciers. Zo geven we ruimte aan innovatie en kunnen we het tempo van veranderingen bij houden.

Regie bij de gemeenten

Aangesloten gemeenten bepalen wat voor software nodig is, wanneer en hoe. De ontwikkelde applicaties worden eigendom van de coöperatie en worden via de cloud gedeeld met de gemeenten.

Open en flexibel

Beware staat open voor alle leveranciers en ontwikkelaars, zolang zij zich conformeren aan de standaarden en afspraken. Aangesloten gemeenten zijn bovendien volledig vrij om ergens anders software in te kopen.

Standaardisatie

Essentieel in de opzet van Beware is een standaardisatie van de software zodat alle applicaties koppelbaar zijn, ook als zij van andere leveranciers komen. Het uitgangspunt is een architectuurplaat die voldoet aan alle overheidsstandaarden.

Samenwerken met andere initiatieven

Beware zoekt actief samenwerking met andere initiatieven die werken aan een nieuwe toekomst voor de gemeentelijke ICT. We willen met hen niet concurreren maar elkaar juist aanvullen en versterken.

Onze software

Bekijk al onze producten

‘Het aantrekkelijke van Beware is dat de ICT, een levensader van elke gemeente, van ons wordt. Dat wil zeggen van de gemeenschap. De bestaande situatie is die van een feitelijk monopolie van twee grote leveranciers. Dat willen we doorbreken.’
Mary-Ann Schreurs, ex-wethouder van Eindhoven

Over de organisatie

De coöperatie Beware is in januari 2017 door de gemeente Eindhoven en MijnGemeenteDichtbij opgericht. In februari 2018 is de gemeente Heusden toegetreden en in oktober 2018 de gemeente Woerden.

Interesse?

Wilt u meer weten over Beware? Neem gerust contact met ons op.