Producten

Cumulus

Sinds de decentralisaties in het Sociaal Domein worstelt elke gemeente met de vraag hoe het proces voor de inwoner zo gemakkelijk mogelijk digitaal kan worden ondersteund. Gemeente Woerden heeft de applicatie Cumulus laten ontwikkelen die het aanvraag-, verstrekkings- en betalingsproces voor WMO en Jeugdzorg faciliteert, dat gekoppeld is met diverse bronnen en afnemers. Voor de inwoner biedt het een online aanvraag- en communicatiekanaal, met de mogelijkheid voor de inwoner om het hele proces te volgen.